Safe haven

Statistika liecina, ka lielākā daļa pasaules kravu pārvadājumu notiek ar jūras transportu. Kopš izseniem laikiem jūrnieka profesija tika uzskatīta par vienu no vispieprasītākajām, līdz ar to arī par vienu no stabilākajām. Pieprasījums pēc Latvijas jūrniekiem(īpaši pēc virsniekiem) starptautiskajā darba tirgū ir diezgan liels. Lielākās ekipāžu komplektēšanas kompānijas pirmkārt cenšas nodarbināt skandināvu jūrniekus. Pēc tirdzniecības flotes virsnieku skaita Latvija ierindojas ceturtajā vietā Eiropā.

Augsta darba samaksa, labas karjeras izaugsmes iespējas, iespēja apskatīt pasauli, iespēja izzināt citu tautu tradīcijas un kultūru, pastāvīga svešvalodu prasmes pilnveides iespēja, kā arī iespēja justies kā „īstam vīrietim”, pārvarot stihiju un tehniku – tās visas ir neapstrīdamas jūrniecības priekšrocības.

Kāpēc statistika rāda, ka šajā profesijā strādāt gribošo cilvēku skaits dramatiski samazinās? Viens no galvenajiem iemesliem – sociālo garantiju trūkums. Ja jūrnieks strādā zem Latvijas karoga, tad kuģīpašnieka pienākums ir maksāt sociālo nodokli par saviem darbiniekiem. Šajā gadījumā jūrniekam ir tiesības uz sociālajām garantijām, tai skaitā arī pensiju. Diemžēl uz doto brīdi Latvijā praktiski nav nacionālo kompāniju. Tā rezultātā Latvijas jūrnieki strādā uz kuģiem zem ārvalstu karoga. Līdz ar to viņiem nepienākas nedz bezdarbnieka pabalsti, nedz pensija, nedz kādas citas sociālās garantijas.

Karjeras laikā katrs jūrnieks nodrošina savai ģimenei noteiktu dzīves līmeni, kas uzlabojas līdz ar katru nākamo karjeras kāpņu pakāpienu. Taču situācija var kardināli mainīties dažādu traumu vai slimību gadījumā. Tas pats notiek ari situācijās, kad jūrniekam ir jābeidz savas darba gaitas, sasniedzot pensionēšanās vecumu. Abos gadījumos dzīves līmenis var ievērojami pazemināties, jo ierasto ienākumu vietā nākas iztikt no pabalsta vai minimālās pensijas.

Jūrnieki nevar rēķināties ar bezrūpīgu dzīvi vecumdienās. Visas rūpes par vecumdienām gulstas uz paša jūrnieka pleciem.

Kā mēs varam palīdzēt? Piedāvājam pierakstīties uz bezmaksas konsultāciju, kuras laikā mēs palīdzēsim atrast visizdevīgāko piedāvājumu tieši priekš Jums. Mēs izstāstīsim par tirgū pieejamajām iespējām saņemt alternatīvo Eiropas pensiju tikai 7 gadu laikā. Tāpat mēs izstāstīsim par iespējām izdevīgi uzkrāt līdzekļus, kā arī nodrošināt nākotni saviem bērniem.

 

#####################################################